SEARCH
Projektjeink

A fiatalok hangjának erősítése a sokszínűség és a befogadás érdekébenFelhívás: Erasmus-Youth-2023-CB – Capacity Building in the field of Youth 
Hivatkozási szám: 101130662 
Időtartam: 24 hónap 

A YOUTH INC. projektben 6 – magyar, román, német, koszovói, albán és izraeli – partner (ifjúsági szervezet) fog együtt dolgozni az ifjúsági munkások minőségének, megítélésének és kapacitásának javításán, valamint a fiatalok tanulásán keresztül a sokszínűségért és befogadásért.
A projektben részt vevő civil szervezeteken és ifjúsági munkásokon keresztül a fiatalok megtanulják a kritikai gondolkodást, feltárva a rasszizmusellenesség, a kisebbségek, a sokszínűség és a befogadás témaköreit. A fiatalok ezzel a módszerrel és szakértők segítségével azonosítják azokat a kulturális és etnikai kisebbségi hősöket, akik elismerés nélkül jelentős történelmi, gazdasági és/vagy kulturális szerepet töltöttek be a közösség életében, akik fontos egyetemes értékeket képviseltek.
A folyamat végén virtuális emlékműveket avatnak, amelyek a korábban láthatatlan hősöket hozzák napvilágra.

Projektkoordinátor:
Anthropolis Antropológiai Közhasznú Egyesület, Hungary

Partnerek:

Youth Agency from Germany

Interfaith Encounter Association from Israel

Act for Society Center from Albania

Center for Counseling, Social Services and Research from Kosovo

Youth Association from Transylvania

0

Projektjeink

Felhívás:  2023 Round 3 SPR ESC30-SOL – Solidarity projects 
Projektszám: 2023-3-RO01-ESC30-SOL-000184494 
Időtartam: 12 hónap 

Célok:
•  A környezettudatosság növelése és a közösség tagjainak oktatása a helyi biológiai sokféleség fontosságáról; upcycling és komposztálás; szelektív szemétgyűjtés és újrahasznosítás; valamint a víz- és légszennyezés csökkentése – A szervező csapat legalább 120 fő részvételére számít a szervezett workshopokon. A cél az, hogy legalább 30 résztvevő legyen minden egyes műhelymunka során.
•  Az emberek ösztönzése arra, hogy olyan apró, könnyen fenntartható szokásokat sajátítsanak el a mindennapi életükben, amelyek csökkenthetik az ökológiai lábnyomukat, és hozzájárulnak egy környezettudatosabb és fenntarthatóbb közösség kialakításához a jövő generációi számára. – A szervező csapat legalább 160 fő részvételére számít a szervezett gyakorlati eseményeken. A cél az, hogy átlagosan legalább 40 fő legyen az év során minden eseményen.
•  A helyi ökoszisztéma egészségének javítása, valamint a hulladék és a környezetszennyezés csökkentése. – A szervezők célja, hogy legalább 20 fát és 50 egyéb virágot vagy növényt ültessenek, legalább egy méhhotel és öt madáretető építsenek, valamint legalább egy közös szemétgyűjtési akciót szervezzenek.

Várható eredmények:
• Fokozott Tudatosság – A helyi közösség oktatása révén olyan fontos témákról, mint például a helyi biológiai sokféleség, az újrahasznosítás, a komposztálás, a szelektív szemétgyűjtés, valamint a víz- és légszennyezés csökkentése; az emberek tudatosabbak lesznek cselekedeteikről és a környezetre gyakorolt hatásukról.
• Javuló környezeti egészség – A projekt célja a fenntartható gyakorlatok népszerűsítése, amelyek hozzájárulnak a hulladék mennyiségének csökkentéséhez, szennyezés csökkentését és a helyi ökoszisztéma egészségének javítását. Ez jótékony hatással lesz a helyi közösség egészségére, mivel tisztább levegőt, vizet és talajt eredményez.
A közösség erősítése – A közösség számára szervezett események és tevékenységek révén az emberek lehetőséget kapnak arra, hogy kapcsolatba lépjenek egymással, együtt dolgozzanak, és egy közös cél érdekében kötődjenek egymáshoz. Ez elősegíti az összetartozás érzését és a társadalmi kötődést.
• Gazdasági előnyök – Mivel a projekt elősegíti az újrahasznosítást és a komposztálást, az embereket ösztönzi, hogy alternatív felhasználási módot találjanak az erőforrásaiknak, például egy üres befőttesüveget használjanak rizstartályként. Ez szintén segíthet csökkenteni az új anyagok iránti igényt, és végső soron az emberek kiadásait. Szélesebb körben, a szelektív szemétgyűjtés ösztönzésével a közösség képes lesz csökkenteni a hulladékgazdálkodási költségeket. Ez azért fontos, mert sajnos, mi, mint egy a világ népessége energiaválsággal, inflációval és bizonytalansággal néz szembe. Azzal, hogy képesek vagyunk alkalmazkodni minden olyan szokáshoz, amely egy további biztonságot és stabilitást jelenthetnének az életükben.

Projektkivitelező csapat:
• Atanackovic Natalija
• Orosz Gabriella
• Kacsó Dániel
• Böjte  Timea
• Fazakas Mihály
0

Projektjeink

Youth Power in Motion – Empowering Students for Advocacy and Change

Felhívás: European Youth Foundation – Pilot activity

Projektszám: 7995.1.PA.2023

Időtartam: 12 hónap


Célok

Ezzel a projekttel fő célunk, hogy támogassuk Székelykeresztúr fiataljait a helyi városi diáktanács megalapításában és működtetésében a tanács tagjainak kiválasztásával és képzésével, valamint workshopok szervezésével az érdekképviselet témájában.

Célkitűzés 1 – A meglévő iskolai diáktanácsok támogatása.

A projekt során egyik célunk a 3 középiskolában működő diáktanács feltérképezése, szükség esetén új tagok toborzása, valamint diákok kiválasztása, akik részt vehetnek az egyesületünk által szervezett képzéseken, majd a tudást társaikkal megosztva, iskolai szintű tevékenységeket bonyolítanak le e tudásra alapozva.

Célkitűzés 2 – A fiatalok és a helyi önkormányzat közötti kommunikáció és együttműködés erősítése.

További fontos célkitűzésünk a helyi fiatalok és az önkormányzat közötti kapcsolat kialakítása, valamint a diáktanács tagok oktatása arra, hogy ötleteiket, javaslataikat hatékonyan kommunikálják a helyi döntéshozók felé.

Célkitűzés 3 – A fiatalok motiválása és képessé tétele arra, hogy aktív szerepet vállaljanak a döntéshozatali folyamatokban

A projekt során olyan képzéseket és tevékenységeket szeretnénk biztosítani, amelyek segítik a fiatalokat a helyi döntéshozatali folyamatokba való bekapcsolódásban, például közösségfejlesztési kezdeményezésekben való részvételhez szükséges készségek és ismeretek fejlesztésében.


Várható eredmények:

A projekt várható eredményei között megemlíthetjük:

  • Erősebb polgári szerepvállalás: Az önkormányzatnál folytatott lobbizás és a polgári részvétel stratégiájának kidolgozása révén a diákok megtanulhatják, hogyan lehet hatékonyabban együttműködni a helyi önkormányzatokkal és előmozdítani a pozitív változásokat közösségükben.
  • Fokozott kritikai gondolkodás és problémamegoldó képességek: A projekt arra ösztönözheti a diákokat, hogy kritikusan gondolkodjanak összetett kérdésekről, és kreatív megoldásokat dolgozzanak ki azok kezelésére.
  • Jobb kommunikációs készségek: A fiatalok gyakorolhatják és fejleszthetik kommunikációs készségeiket a projekt lobbizási és tárgyalási komponensein keresztül.
  • Konkrét politikai változások: A fiatalok kutatást végeznek és elemzik a közösség igényeit, majd stratégiát dolgoznak ki ezekre a kérdésekre és igényekre. Attól függően, hogy a fiatalok milyen témában lobbiznak, elérhetnek konkrét szakpolitikai változásokat az adott témában.
  • Fiatal hangok az önkormányzatnál: a projekt során a diákok találkoznak az önkormányzat tagjaival, részt vesznek a havi tanácsüléseken, ahol megoszthatják aggodalmaikat, ötleteiket és stratégiáikat. A projekt segítheti a helyi döntéshozókat abban, hogy tisztábban lássák a fiatalok igényeit és problémáit, és fogékonyabbak legyenek a fiatalok ötleteinek megvitatására.
  • Több színvonalas városi szintű rendezvény: Hisszük, hogy a projekt a bekapcsolódó fiataloknak segít megtanulni, hogyan biztosítsanak minőségi kikapcsolódási lehetőségeket a közösség számára.
0